Yhtiömme arvot eivät ole vain sanahelinää, kuluneita sloganeja ja vanhentuneita vitsejä. Ne ovat yhtiömme kivijalka, jonka päälle toiminta on rakennettu. Me luotamme niiden auttavan päätösten teossa ja vievän toimintaamme niiden viitoittamaan suuntaan. Arvojemme avulla kehitämme yhtiön toimintaa ja pidämme huolen siitä, että toimintamme pysyy oikealla tiellä. Arvot ovat hyviä silloin, kun kaikki läpi koko organisaation voivat peilata omaa toimintaansa niiden kautta. Tavoitteemme toteutuu, kun jokainen toimii arvojemme vaatimalla tavalla.

 • Totutun haastaminen

  • Rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja avoimesti etsitään uusia tapoja toimia paremmin sekä kyseenalaistetaan omaa toimintaamme etsien parhainta lopputulosta.
  • Virheitäkin saa tehdä, niiden avulla opitaan.
  • Uudet ideat loistamaan.
  • Olemme muutosmyönteinen organisaatio.
  • Meillä on oma tapa toimia ja haluamme olla erilaisia, erottua muista.
 • Emme katso ihmisestä ohi ja kannustamme hyviin suorituksiin

  • Henkilöstömme on yhtiön suurin voima.
  • Toisen huomioiminen, kuunteleminen ja auttaminen kantaa kauas; se luo hyvän työpaikan, jossa kaikkia arvostetaan, kunnioitetaan ja jokainen tulee huomioiduksi.
  • Meillä kaikki ovat samanarvoisia emmekä tunne organisaatiorajoja.
  • Tuemme ja kannustamme toinen toisiamme onnistumaan parhaalla mahdollisella tavalla omien kykyjemme mukaisesti.
  • Oman osaamisen ja tiedon jakaminen on jokaisen velvollisuus.
 • Halu kehittyä ja kasvaa laadukkaasti

  • Haluamme kehittyä ja kasvaa jatkuvasti.
  • Kehityksemme tähtää laadun varmistamiseen, toimitusketjun tehostamiseen ja tahtoon tehdä asiat aina hieman paremmin kuin aiemmin ja varsinkin paremmin kuin muut.
  • Yhtiö on yhtä vahva kuin sen henkilöstö, siksi tahto kehittyä ja kasvaa koskee meitä jokaista myös yksilönä. Osaamisen ja ammattitaidon kasvattaminen on suurinta pääomaa.
  • Asenne ratkaisee!